Nordplus projekts "Re-create"

Šā gada sākumā Inovāciju izglītības centrs „Ideja” tīmekļa plašumos atrada partnerus Zviedrijā (Sverigefinska folkhögskolan vai SVEFI), Somijā (Jyväskylän Kristillinen Opisto vai JKO) un Igaunijā (NVO „People to People”) un iesniedza projekta pieteikumu „Nordplus” programmā. Tā tēma bija pieredzes apmaiņa dažādās mākslas jomās: projekta dalībnieki brauktu cits pie cita, lai nodotu tālāk savas prasmes un apgūtu ko jaunu. Projektā uzsvars tika likts uz atbildīgu resursu izmantošanu un otrreizējo pārstrādi, jo visi projekta dalībnieki ir zaļa dzīvesveida piekritēji. Mums par lielu prieku, projekta pieteikums tika apstiprināts un sākās aktīvs darbs pie projekta īstenošanas dzīvē.

Mēs ticam, ka projekts „Re-Create: Recycling of Creative Ideas, Experiences and Cultures with the Climate in Focus” palīdzēs tā dalībniekiem iegūt jaunas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, veicināt pārrobežu sadarbību un starpkultūru dialogu, kā arī uzlabot savas svešvalodu prasmes un komunikāciju iemaņas. Mācoties viens no otra, mēs iegūsim ne tikai zināšanas, bet arī jaunu, brīnišķīgu pieredzi un motivāciju neformālās izglītības turpināšanai visa mūža garumā.

Projekta laikā notiks 5 apmaiņas par dažādām 6 tēmām: filcēšanu, dekupāžu, gaismu un skaņu (teātrim), mākslu, pareizu elpošanu un sava ķermeņa pārvaldīšanu un dažādu lietu otrreizēju pārstrādi. Divas no aktivitātēm notiks paralēli. Projekta dalībnieki dosies uz pārējo partneru valstīm, lai izietu kursus, kas netiek piedāvāti viņu pārstāvētajā organizācijā un uzņems dalībniekus savā valstī, lai dalītos savās zināšanās.

Pirmā aktivitāte – filcēšana - notika Somijas pilsētā Jiveskilē (Jyväskylä) laikā no 2011. gada 23. līdz 29. oktobrim un to organizēja JKO. Visas nedēļas garumā dalībnieki no Latvijas un Igaunijas apguva slapjo filcēšanu, mācoties kopā ar somu studentēm. Pirmajā dienā notika iepazīšanās ar materiālu un dažādi eksperimenti ar krāsām. Pēc tam, kad roka bija ievingrināta, visi sāka strādāt pie lielā darba: filcētas gleznas. Nedēļas laikā tapušos darbus izstādīja un tos varēja aplūkot visi JKO studenti un mācībspēki. Aktivitātes laikā bija iespēja apmeklēt dažādas JKO lekcijas un pavērot šī augstskolas darbu, kā arī paviesoties drāmas pulciņa mēģinājumā. JKO bija parūpējušies arī par interesantu un saturīgu brīvā laika prorgrammu: bija gan ekskursijas pa pilsētu, gan muzeju apmeklēšana, gan, protams, sauna!

Otrā aktivitāte notika Rīgā laikā no 27. novembra līdz 3. decembrim un to organizēja Inovāciju izglītības centrs „Ideja”. Aktivitātes laikā semināra dalībnieki apguva dekupāžas tehniku.

Ar mērķi piesaistīt projektam publicitāti un iepazīstināt plašu mērķauditoriju ar projektu, Rīgas aktivitāte sākās ar atvērto meistarklasi Rīgas Domē pirmdien, 28. novembrī. Tajā projekta dalībnieki apguva dekupāžas pamatiemaņas, veidojot glezniņas ar Rīgas skatiem. Meistarklasē piedalījās pedagogi no dažādām Latvijas pilsētām, kuriem arī tika dota iespēja darboties un izveidot savu glezniņu. Diemžēl šī aktivitāte pagāja bez zviedru partneru piedalīšanās: vētras dēļ viņu ierašanās Rīgā aizkavējās par gandrīz diennakti.


Otrajā dienā, 29. novembrī, devāmies uz Jūrmalu. Diena tika iesākta ar Jūrmalas brīvdabas muzeja apmeklējumu, pēc tam visi devās uz Jūrmalas mākslas skolu, kur notika nodarbība. Šoreiz dalībniekiem tika parādīts kā, izmantojot dekupāžu, iespējams piešķirt lietām otru mūžu – gan sīkiem sadzīves atkritumiem (tukšiem krējuma, jogurta trauciņiem), gan mēbelēm. Kā teica pasniedzēja Olga – „Idejā” neko nemet ārā, visu pārstrādājam!


Trešajā dienā, 30. novembrī, nodarbības notika „Idejas” telpās: dalībnieki veidoja dekupāžas glezniņas salvešu tehnikā un veidoja tām noformējumu, izmantojot dažādas struktūrpastas. Nodarbības otrajā daļā dalībniekus tika iepazīstināti ar „Magneto” grunti – nogruntējot virsmu ar to, iespējams radīt pašam savu magnētisko tāfeli!


Ceturtdien, 1. decembrī, sadarbībā ar Biedrību „Radošās iniciatīvas centrs” projekta dalībnieki piedalījās radošajā nodarbībā „Dekupāžas burvība Eiropas Ziemassvētku noskaņās”, kas notika ES Mājā. Arī šīs nodarbības mērķis bija sabiedrības uzmanības piesaistīšana projektam. Interese par nodarbību bija patiešām liela – ES Māja ar grūtībām spēja visus uzņemt! Nodarbībā uzsvars tika likts uz otrreizējo pārstrādi un ekoloģiju: dalībnieki dekorēja vecas taburetes, tādējādi demonstrējot kā ar dekupāžas palīdzību iespējams pārvērst vecu mēbeli jaunā un stilīgā interjera priekšmetā.


Piektdiena, 2. decembris, bija Rīgas aktivitātes pēdējā diena. No rīta „Idejas” telpās tika sarīkota izstāde, kurā varēja aplūkot aktivitātes laikā tapušos darbus. Notika projekta un aktivitātes izvērtēšana, pārrunāta turpmākā projekta gaita un ar to saistītās ieceres. Tika apspriesta iespēja izveidot projekta mājas lapu, lai ar „Re-Create” varētu iepazīties ikviens. Pēcpusdienā dalībniekiem tika piedāvāta izvēles programma, jo šī bija viņu pēdējā diena Rīgā un attiecīgi – pēdējā iespēja apskatīt pilsētu.


2012. gada janvārī/februārī gadā plānota partneru sanāksme – reāla vai virtuāla - lai izvērtētu visu līdz šim paveikto un pārrunātu iespēju sagatavot otru „Nordplus” projekta pieteikumu 2012. gada pavasarim.

Trešā un ceturtā aktivitāte notiks paralēli Haparandā Zviedrijā 2012. februārī un to organizēs SVEFI. Viena aktivitāte būs veltīta cieto materiālu pārveidošanai, otra aktivitāte būs veltīta gaismai un skaņai un tā būs paredzēta tiem projekta dalībniekiem, kuri interesējas par teātri un aktiermākslu.

Piektā aktivitāte notiks JKO un tās tēma būs elpošana, akrobātika un balss kontrole.

Sestā aktivitāte notiks 2012. gada pavasarī Tallinā. Tās laikā dalībnieki mācīsies otrreizēji pārstrādāt dažādus mīkstos materiālus, piemēram, apģērbu. Vienlaikus paredzēta izglītošana vides jautājumos.

Pēc aktivitāšu beigām notiks otra partneru sanāksme, kurā tiks izvērtēts viss projekts kopumā, tā rezultāti un apspriestas turpmākas sadarbības iespējas nākotnē.

 

Kā vēsta projekta nosaukums, tajā liela nozīme tiks pievērsta vides jautājumiem un zaļam dzīvesveidam. Aktivitāšu norises laikā partneri prezentēs savu ieguldījumu vides saglabāšanā, stāstīs par savas valsts politiku šajos jautājumos un to, kā ar vienkāršu metožu palīdzību var dzīvot zaļāk un samazināt enerģijas patēriņu. Piemēram, kādēļ labāk izvēlēties drēbes no dabiskiem materiāliem, kā jūtami samazināt enerģijas patēriņu teātra studijā, izvēloties energoefektīvas gaismas un skaņas iekārtas.

Projekts noslēgsies 2012. gada vasarā.